Pozycja Statystyki WWW Opis Strony WWW Miniaturka
1

Ranking: 15 878

Ilość odwiedzin: 0

Nota końcowa:

+

Adres www: www.blogowakuchnia.pl

Nasza ocena: 4

Projekt systemowy Przedszkole w Szkole

Ogólnopolski projekt systemowy PO KL 9.1.1 Przedszkole w Szkole ma na celu zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Projekt ten wspiera tworzenie nowych oddziałów przedszkolnych przy szkołach jak również modernizację i wyposażanie placówek już powstałych. Grupą docelową projektu są głównie oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych z terenów wiejskich i wiejsko-miejskich, w których nie ma na ten czas przedszkoli. Działania w ramach PO KL 9.1.1 to także informowanie potencjalnych beneficjentów oraz instruowanie ich jak mogą efektywnie wykorzystać projekt.

brak zdjęcia